За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти

Финансови отчети


УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД

Тримесечни финансови отчети

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2011

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2010

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2009

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2009

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2009

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2009

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2008

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2008

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2008

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2008

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2019

Годишен финансов отчет 2018

Годишен финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет 2016

Годишен финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2013

Годишен финансов отчет 2011

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007

Годишен финансов отчет 2006


ДФ Профит

Шестмесечни финансови отчети

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2015 (PDF)

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2014

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2013

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2012

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2019 (PDF)

Годишен финансов отчет 2018 (PDF)

Годишен финансов отчет 2017 (PDF)

Годишен финансов отчет 2016 (PDF)

Годишен финансов отчет 2015 (PDF)

Годишен финансов отчет 2014 (PDF)

Годишен финансов отчет 2013 (PDF)

Годишен финансов отчет 2012 (PDF)

Годишен финансов отчет 2011 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007


ДФ Престиж

Шестмесечни финансови отчети

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2015 (PDF)

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2014

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2013

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2012

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2019 (PDF)

Годишен финансов отчет 2018 (PDF)

Годишен финансов отчет 2017 (PDF)

Годишен финансов отчет 2016 (PDF)

Годишен финансов отчет 2015 (PDF)

Годишен финансов отчет 2014 (PDF)

Годишен финансов отчет 2013 (PDF)

Годишен финансов отчет 2012 (PDF)

Годишен финансов отчет 2011 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007

* - за прочитането на документите се нуждаете от MS Office 2007 или по-нова версия!

** - от 03.07.2012 г. до 14.05.2013 г. вкл.

©Copyright Strategia Asset Management 2007