За нас
  Финансови отчети
  Договорни фондове и НДФ
  Начини за покупка и продажба на дялове
  Нетна стойност на активите /НСА/, цени
  Цени за покупка и обратно изкупуване на дялове
  Данъчен режим
  Инвестиционен речник
  Контакти

Финансови отчети


УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД

Тримесечни финансови отчети

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2011

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2010

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2009

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2009

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2009

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2009

Тримесечен финансов отчет към 31.12.2008

Тримесечен финансов отчет към 30.09.2008

Тримесечен финансов отчет към 30.06.2008

Тримесечен финансов отчет към 31.03.2008

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2023

Годишен финансов отчет 2022

Годишен финансов отчет 2021

Годишен финансов отчет 2020

Годишен финансов отчет 2019

Годишен финансов отчет 2018

Годишен финансов отчет 2017

Годишен финансов отчет 2016

Годишен финансов отчет 2015

Годишен финансов отчет 2013

Годишен финансов отчет 2011

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007

Годишен финансов отчет 2006


ДФ Профит

Шестмесечни финансови отчети

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2015 (PDF)

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2014

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2013

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2012

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2023 (PDF)

Годишен финансов отчет 2022 (PDF)

Годишен финансов отчет 2021 (PDF)

Годишен финансов отчет 2020 (PDF)

Годишен финансов отчет 2019 (PDF)

Годишен финансов отчет 2018 (PDF)

Годишен финансов отчет 2017 (PDF)

Годишен финансов отчет 2016 (PDF)

Годишен финансов отчет 2015 (PDF)

Годишен финансов отчет 2014 (PDF)

Годишен финансов отчет 2013 (PDF)

Годишен финансов отчет 2012 (PDF)

Годишен финансов отчет 2011 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007


ДФ Престиж

Шестмесечни финансови отчети

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2015 (PDF)

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2014

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2013

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2012

Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2023 (PDF)

Годишен финансов отчет 2022 (PDF)

Годишен финансов отчет 2021 (PDF)

Годишен финансов отчет 2020 (PDF)

Годишен финансов отчет 2019 (PDF)

Годишен финансов отчет 2018 (PDF)

Годишен финансов отчет 2017 (PDF)

Годишен финансов отчет 2016 (PDF)

Годишен финансов отчет 2015 (PDF)

Годишен финансов отчет 2014 (PDF)

Годишен финансов отчет 2013 (PDF)

Годишен финансов отчет 2012 (PDF)

Годишен финансов отчет 2011 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010 (PDF)

Годишен финансов отчет 2010

Годишен финансов отчет 2009

Годишен финансов отчет 2008

Годишен финансов отчет 2007


НДФ Динамик

Уведомление за финансовото състояние

Уведомление за финансовото състояние 31.03.2024

Уведомление за финансовото състояние 31.12.2023

Уведомление за финансовото състояние 30.09.2023

Уведомление за финансовото състояние 31.03.2023

Уведомление за финансовото състояние 31.12.2022

Уведомление за финансовото състояние 30.09.2022

Уведомление за финансовото състояние 31.03.2022

Уведомление за финансовото състояние 31.12.2021

Уведомление за финансовото състояние 30.09.2021


Шестмесечни финансови отчети

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2023

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2022

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2021


Годишни финансови отчети

Годишен финансов отчет 2023

Годишен финансов отчет 2022

Годишен финансов отчет 2021

* - за прочитането на документите се нуждаете от MS Office 2007 или по-нова версия!

** - от 03.07.2012 г. до 14.05.2013 г. вкл.

©Copyright Strategia Asset Management 2007